Лични данни

По смисъла на Закона за защита на личните данни, Алфа Б ЕООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация. Личните данни, записани при регистрация на клиента, се считат за строго конфиденциални и не се предоставят на трети лица. Информацията се използва единствено за изпълнение на поръчката.